Painoindeksin laskeminen

Painoindeksi lasketaan yksinkertaisella kaavalla.

Painoindeksin laskeminen

Painoindeksillä arvioidaan pituuden ja painon suhdetta, jonka tuloksena on mittaluku, joka ilmoittaa painon suhteen pituuden neliöön (kg/m2).

Perinteinen painoindeksi

Painoindeksi saadaan laskettua jakamalla paino (kg) pituuden neliöllä (kg/m2). Painoindeksi on käytetyin ja käyttökelpoisin painoon perustuva lihavuuden ja laihuuden mittari.

Helppo tapa laskea perinteinen painoindeksi on jakaa paino kahdesti pituudella. Esimerkiksi 77 kg / 1,77 m / 1,77 m on noin 24,6.

Uusi tapa laskea painoindeksi

Perinteisen painoindeksin todenmukaisuudesta on vaihtelevia mielipiteitä. Oxfordin yliopiston matemaatikko Nick Trefethen on kehittänyt painoindeksin laskemiseen uuden kaavan, joka hänen mukaansa ottaa paremmin huomioon muun muassa pituuden aiheuttaman vääristymän.

Trefethenin kaavassa painon kerroin on ihmisten keskipituuden 1,69 m neliöjuuri. Potenssia 2,5 hän perustelee sillä, että ihmisetkään eivät ole kaksiulotteisia, joten painoakaan ei pitäisi mitata tällä perusteella.

Perinteisen laskutavan kaava

`"Painoindeksi" = "Paino[kg]" / ("Pituus[m]"^2)`

Uuden todenmukaisemman laskutavan kaava

`"Uusi Painoindeksi" = "1,3 Paino[kg]" / ("Pituus[m]"^"2,5")`

Lähteet ja lisätietoa
  1. Brittiläisen matemaatikon Nick Trefethenin perustelut uudelle tavalle laskea painoindeksi
  2. BMI: Does the Body Mass Index need fixing

Sinua saattaisi kiinnostaa myös