Viivästyskorkolaskuri

Viivästyskorkolaskurilla selvität kuinka paljon korkoa muodostuu, jos lasku maksetaan esimerkiksi viikon myöhässä.

Viivästyskorkolaskuri

%

Viivästyskorko on , kun maksu on viivästynyt päivää.


Maksuton lainan kilpailutus: Omalaina.fi

Viivästyskorkolaskurin käyttö

Syötä viivästyskorkolaskurille korkoprosentti, päivämäärä (esim. laskun eräpäivän jälkinen päivä) josta aloitetaan laskeminen sekä päivämäärä milloin summa saadaan maksettua.

Mikäli et tiedä sovellettavaa viivästyskorkoprosenttia, voit tarkistaa vahvistetut viivästyskorkoprosentit Suomen Pankin verkkosivuilta.

Viivästyskorko

Viivästyskorko on korko, jota velallinen joutuu suorittamaan maksun suorituksen viipyessä yli sopimuksen edellyttämän ajankohdan. Nykyisin viivästyskoron määrä on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan keskuspankin puolivuosittain määrittämä viitekorko (laki 340/2002).

Viivästyskoron maksamisen alkamispäivä on eräpäivää seuraava päivä sellaisille maksuille, joille eräpäivä on määrätty. Jos eräpäivää ei ole määrätty sitovasti, koron maksu alkaa 30 päivän kuluttua velkojan laskun lähettämispäivästä tai rahamäärän vaatimispäivästä.

Korkolain mukaisten viivästyskorkojen laskennassa käytetään todellisen koron laskentatapaa. Todelliseen korkoon lasketaan todellinen lukumäärä korkopäiviä. Näin ollen yksi karkausvuoden korkopäivä 1/366 tuottaa vuosikorkoa vähemmän kuin muiden vuosien korkopäivät 1/365.

Viivästyskorot vaikeuttavat taloudenhallintaa entisestään

Kuten yllä jo todettiinkin, viivästyskorkoa alkaa kertyä laskun myöhästyttyä eräpäivästään.Näin voi käydä joskus vahingossa, mutta lähes aina tilanteen taustalla on kuitenkin oman talouden hallinnan ongelmat ja heikko rahatilanne.

Viivästyskorot tekevät talouden tasapainottamisesta entistä vaikeampaa, koska ne kasvattavat usein jo valmiiksi korkeita lainanhoitokustannuksia vielä suuremmiksi.

Jotta viivästyskoroilta välttyisi, maksut kannattaa pyrkiä aina hoitamaan ajallaan. Jos eräpäivä on jo mennyt, kannattaa olla yhteydessä laskun lähettäneeseen tahoon ja pyrkiä yhteisymmärryksessä neuvottelemaan maksuohjelma uudelleen. Tärkeintä on olla aktiivinen ja etsiä ratkaisuja sen sijaa, että heittää maksumuistutuskirjeet postilaatikosta suoraan roskakoriin.

Tilanteessa on myös hyvä pohtia muita keinoja oman talouden tasapainottamiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi omien tulojen ja menojen läpikäyminen ja mahdollisuuksien mukaan säästökohteiden löytäminen. Kalliit osamaksut ja lainat voi pyrkiä yhdistämään tai maksamaan pois ennenaikaisesti.Lähes aina löytyy keinoja, jolla omaa rahatilannetta voi parantaa niin, että maksut saa hoidettua ajoissa ilman viivästyskorkoja.

Lähteet ja lisätietoa
  1. Fiksukuluttaja.fi: henkilökohtaisen taloudenhallinnan oppaat
  2. Wikipedia: viivästyskorko
  3. Wikipedia: vuosikoronlaskutapa

Sinua saattaisi kiinnostaa myös