ALV-laskuri / arvonlisäveron laskeminen

ALV-laskurin avulla lasket arvonlisäveron määrän Suomessa käytössä olevilla verokannoilla.

ALV-laskuri


Hinta on euroa, joka sisältää arvonlisäveroa %.

ALV-laskurin käyttö

Syötä mihin tahansa kenttään arvo, niin laskuri kertoo sinulle tuloksen muihin kenttiin. Voit esimerkiksi syöttää arvonlisäveron, jolloin saat tulokseksi verottoman ja verollisen hinnan.

Arvonlisäverokannat Suomessa

Suomessa yleinen arvonlisäverokanta on 24 prosenttia. Tämän lisäksi on käytössä alennetut verokannat 10 ja 14 % sekä nollaverokanta.

Yleinen 24 %
Elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %
Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut ja televisioluvat 10 %
Parturi- ja kampaamopalvelut, pienet korjauspalvelut24 %
Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut 10 %

Arvonlisäverokantoja korotettiin prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen. Arvonlisäverolakia muutettiin lailla arvonlisäverolain muuttamisesta 30.11.2012/706.

Arvonlisäveroprosentteihin tuli yhden prosentin korotus 1.7.2010. Tällöin myös ateria- ja ravintolapalvelut siirrettiin yleisestä alennettuun verokantaan.

Arvonlisäveron laskeminen

Arvonlisävero lasketaan aina verottomasta hinnasta. Veron osuus on helppo laskea oheisten kertoimien avulla.

ALV kerroin osuus verollisesta hinnasta
24 %1 - (1 / 1,24) = 0,1935519,4 %
14 %1 - (1 / 1,14) = 0,1228112,3 %
10 %1 - (1 / 1,10) = 0,090919,1 %

Esimerkiksi hinta 24 prosentin arvonlisäveron kanssa on 10 e x 1,24 = 12,4 euroa, jolloin ALV:n osuus koko hinnasta on 12,4 euroa x 0,19355 = 2,4 euroa.

Lisätietoja

Verohallinto - Arvonlisäverokantojen muutos 1.1.2013
Verohallinto - arvonlisäverokantojen muutos 1.7.2010
Arvonlisäverolaki - Finlex

Lähteet
  1. Yrittajat.fi: Arvonlisäverokannat Suomessa
  2. Veronmaksajat.fi: Arvonlisävero

Sinua saattaisi kiinnostaa myös