Ympyrän pinta-ala -laskuri

Ympyrän pinta-ala -laskurilla selvität joko ympyrän pinta-alan, halkaisijan, piirin tai säteen.

Ympyrän pinta-ala -laskuri

Ympyrän pinta-ala

Ympyrän kehän (piirin) pituus `C` saadaan kaavasta:

`C = 2pir`, jossa `r` on ympyrän säde.

Voidaan myös ilmaista säde halkaisijan avulla, eli `2r = d`:

`C=pid`

Ympyrän sisään jääneen alueen pinta-ala `A` saadaan kaavasta:

circle

`A=pir^2`, missä `r` ympyrän säde tai vastaavasti:

`A=pi/4d^2`, jossa `d` on ympyrän halkaisija

Jos ympyrän halkaisija `d` ja kehän pituus `C` tunnetaan, voidaan pinta-ala laskea (ilman lukua `pi`) kaavasta:

`A = Cd/4`


Tietoa ympyrän pinta-ala -laskurista

Ympyrän pinta-ala -laskurilla selvität joko ympyrän pinta-alan, halkaisijan, piirin tai säteen.

Lähteet ja lisätietoa
  1. Wikipedia: ympyrä