Roomalaiset numerot -muunnin

Muunna tavalliset numerot (arabialaiset) roomalaisiksi numeroiksi helposti tämän avulla.

Roomalaiset numerot -muunnin

=

Tietoa roomalaiset numerot -laskurista

Roomalaiset numerot -laskurilla voit muuntaa "tavalliset" numerot väliltä 0–3999 roomalaisiksi numeroiksi tai toisin päin.

Roomalaiset numerot

Roomalaiset numerot perustuvat kirjaimiin I, V, X, L, C, D ja M, joista jokaista vastaa tietty arvo, ja niitä yhdistelemällä voidaan muodostaa kaikki eri luvut. Roomalaisia numeroita käytetään nykyään yleensä vain järjestyslukujen merkitsemiseen.

Merkki Arvo Nimi
I 1 unus
V 5 quinque
X 10 decem
L 50 quinquaginta
C 100 centum
D 500 quingenti
M 1000 mille

Samoja merkkejä peräkkäin pistettäessä saadaan yksittäisten merkkien välissä olevia lukuja. Esimerkiksi luku kaksi on roomalaisissa numeroissa II ja kolme on III. Yleisen käytännön mukaan samaa merkkiä ei saa panna kolmea enempää peräkkäin, joten neljä on IV, eli yksi pois viidestä. Viisi on V ja kuusi on VI, yksi lisää viiteen. Perussääntönä oli siten, että pienempi merkki isomman merkin vasemmalla puolella vähennetään isommasta, oikealla puolella oleva lisätään siihen. Roomalaiset itse eivät kuitenkaan seuranneet tätä ohjenuoraa tarkasti ja poikkeavia muotoja, kuten IIII (4) ja jopa IIX (8), esiintyy runsaasti. Muoto IIII esiintyy nykyäänkin yleisesti kellotauluissa. Oheinen taulukko kymmenestä ensimmäisestä luvusta helpottaa hahmottamaan perusidean.:

 • I: yksi
 • II: kaksi
 • III: kolme
 • IV: neljä
 • V: viisi
 • VI: kuusi
 • VII: seitsemän
 • VIII: kahdeksan
 • IX: yhdeksän
 • X: kymmenen

Lähteet ja lisätietoa
 1. Wikipedia: roomalaiset numerot