Lieriön tilavuus ja pinta-ala -laskuri

Tällä laskurilla saadaan laskettua lieriön (sylinterin) tilavuus ja pinta-ala, kun tiedetään lieriön korkeus ja lieriön pohjan pinta-ala tai pohjaympyrän säde.

Lieriön tilavuus ja pinta-ala -laskuri

Lieriön tilavuus ja pinta-ala

Suoran lieriön tilavuus `V` saadaan kaavasta:

`V = Ah`, missä `A` on lieriön pohjan pinta-ala ja `h` on lieriön korkeus.

jos tunnetaan pohjaympyrän säde:

`V = pir^2h`, missä `r` on pohjaympyrän säde ja `h` on korkeus.

cylinder
Lähteet ja lisätietoa
  1. Wikipedia: lieriö