Kolmion pinta-ala-, sivu- ja kulma-laskuri

Tällä laskurilla ratkaiset yleisen kolmion tuntemattomat kulmat, sivut sekä pinta-alan antamalla kolme tunnettua arvoa.

Kolmion pinta-ala-, sivu- ja kulma-laskuri

triangle

Kolmion pinta-ala-, sivu- ja kulma-laskuri

Kolmiolaskurilla ratkaiset yleisen kolmion tuntemattomat kulmat, sivut sekä pinta-alan antamalla 3 tunnettua arvoa.

Sivujen pituuksien tulee olla samaa yksikköä. Et voi esimerkiksi suoraan ratkaista kolmiota, jossa sivut ovat 8 m, 90 cm ja 2000 mm. Voidaksesi ratkaista tallaisen kolmion, tulee sivujen pituudet muuntaa samaan yksikköön.

Sivujen pituuksien tulee olla positiivisia ja kulmien tulee olla suurempia kuin 0° ja pienempiä kuin 180°.

Kun tunnetaan kolmea sivua (SSS), saadaan muodostettua yksilöllinen ratkaisu, tai mahdoton ratkaisu, jos pisin sivu on pidempi kuin kahden muun sivun yhteenlaskettu summa.

Kun tunnetaan kaksi kulmaa ja sivu (KSK), saadaan muodostettua aina yksilöllinen ratkaisu, kun annetut kulmat ovat yhteenlaskettuna pienemmät kuin 180°

Kun tunnetaan kaksi sivua ja niiden välinen kulma (SKS), saadaan aina yksilöllinen ratkaisu.

Kun tunnetaan kaksi sivua ja toisen sivun vastainen kulma (SSK), lopputuloksena voi olla joko mahdoton tai yksilöllinen ratkaisu, tai kaksi ratkaisua.

Lähteet ja lisätietoa
  1. Wikipedia: kolmio
  2. Wikipedia: kosinilause
  3. Wikipedia: sinilause